Fonoholizm - cz. 3

Fonoholizm – cz. 3

Młodzi ludzie

Osoby uzależnione od telefonu komórkowego charakteryzują takie cechy uzależnienia, jak m.in.: budzenie się w nocy, żeby czytać otrzymane SMS-y, tiki nerwowe polegające na nieustannym wkładaniu i wyciąganiu rąk z kieszeni, spoglądaniu na zegarek, szukaniu telefonu, gdy w pobliżu rozlegnie się dzwonek, a także nerwowość i objawy depresyjne. Do konsekwencji nieustannego używania telefonu komórkowego zalicza się też: wycofanie z relacji ze światem, nieumiejętność wyrażania emocji w komunikacji werbalnej, zanik nawyków nawiązywania kontaktów o charakterze spontanicznym, wahania nastroju, zaburzenia snu i konflikty z bliskimi. Problem uzależnienia od telefonu komórkowego jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i nastolatków, którzy dopiero uczą się komunikować z innymi ludźmi. Część z nich, a szczególnie osoby nieśmiałe i z niską samooceną, mogą mieć z powodu telefonu problemy z normalnym porozumiewaniem się z innymi ludźmi. Badania prowadzone na świecie wskazują na dużą liczbę młodych ludzi, którzy wykazują objawy uzależnienia od telefonów komórkowych. Również wśród polskiej młodzieży zauważa się wzrost liczby uzależnień tego typu. Badania przeprowadzone w małej społeczności stu uczniów klas trzecich gimnazjum miały na celu sprawdzenie faktu, czy istnieje wśród młodzieży gimnazjalnej uzależnienie od telefonów komórkowych. Zapomnienie telefonu przez badane osoby może wywołać zdenerwowanie, smutek oraz nieustanne myślenie o nim. Badani uczniowie charakteryzowali ten stan tak: „czułam brak czegoś ważnego, jakbym nie zabrała ważnej rzeczy; beznadziejnie, jakbym była bez ręki..” Niemal co piąty badany przyznał, że został zraniony przy pomocy telefonu komórkowego. Wśród tej grupy najwięcej jest osób, które były wyzywane i wyśmiewane przez anonimowe połączenia telefoniczne oraz wiadomości tekstowe. Telefon był też częstą przyczyną wybuchów agresji zarówno słownej jak i fizycznej, przy czym zachowania agresywne częściej przejawiały dziewczęta. W badanej grupie 34% twierdzi, że nie potrafiłoby żyć bez aparatu telefonicznego. Wśród tej grupy znaczna część potrafiła wymienić negatywne skutki korzystania z telefonu, ale świadomość negatywnego wpływu nie jest dla nich wystarczającym argumentem za ograniczeniem korzystania z tego urządzenia.

Czytaj także:
» Fonoholizm – cz. 2
» Fonoholizm - cz. 1