Prostytucja – kto, z kim i za ile?

Prostytucja – kto, z kim i za ile?

Portal internetowy stoprozpuscie.pl, podejmujący tematy związane z zatraceniem wartości w życiu rodzinnym i publicznym, przeprowadził badania związane z wciąż spychanym w sferę tabu zagadnieniem prostytucji. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1750 kobiet – prostytutek, w okresie od 19 marca do 27 kwietnia 2015 roku. Posłużyliśmy się metodą kwestionariusza telefonicznego. Pytaliśmy zarówno o finanse, o samych klientów, jak i kwestie bezpieczeństwa związane z tym najstarszym zawodem świata.

Badanie wykazało, że aż 28% klienteli prostytuujących się kobiet stanowią biznesmeni. Drugą, co do wielkości grupę stanowią politycy, a tuż za nimi plasują się przedstawiciele organów ścigania: policjanci, prokuratorzy i sędziowie. Szczególnie niepokojącym jest, że nasze respondentki wskazywały na fakt świadczenia usług seksualnych tym ostatnim w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych.

Bijącą na alarm jest panująca wśród młodzieży moda na prezent w postaci tzw. intymnego spotkania. W efekcie aż 12% klientów stanowi młodzież szkolna i studenci. Tuż za nimi na liście klientów znajdują się osoby konsekrowane.

Większość kobiet zostaje zwabionych do zawodu obietnicą łatwego zarobku i wysokimi stawkami. Koszt godziny spędzonej z prostytutką waha się od 100 do 250 zł. Większe stawki dotyczą tylko ekskluzywnych dziewczyn oraz dodatkowych, nierzadko perwersyjnych zachowań seksualnych lub współżycia bez zabezpieczeń.

Alarmujące dane przyniosły odpowiedzi na pytanie o kwestie bezpieczeństwa. Niemal każda spośród respondentek portalu doświadczyła ze strony klienta zagrożenia zdrowia lub życia. Ponad 35% prostytutek znalazło się w podobnej sytuacji ponad trzykrotnie, a ponad 30% aż pięciokrotnie.

Zatrważające dane przyniosły odpowiedzi na pytanie dotyczące regularności wykonywania przez prostytutki badań medycznych. Zaledwie 15% z nich przyznało, że bada się regularnie. Pozostałe 85% tłumaczyło się nieposiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego lub brakiem dostępu do stosownych programów profilaktycznych.

Niepokojące informacje dotyczą ponadto zagadnienia niezgodnej z prawem „opieki” osób trzecich nad prostytutkami. Okazuje się, że z tej formy „pomocy” korzysta ponad połowa przebadanych kobiet. Z jednej strony opiekun daje złudne poczucie bezpieczeństwa, z drugiej żąda za swoją rolę wysokich opłat, nierzadko sięgających połowy zarobków prostytuującej się kobiety.

Zapraszamy do pobrania opracowanych graficznie materiałów
Wyniki ankiety – Kto z kim i za ile?
Informacja prasowa – Kto z kim i za ile?