Prostytucja nieletnich

Prostytucja nieletnich

Prostytucją zajmują się nawet jedenasto- i dwunastolatkowie. Są to z reguły dzieci, którymi nikt się nie interesuje. Prostytucji oddają się zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Wielu spośród nich to uciekinierzy z domów rodzinnych, domów dziecka, placówek resocjalizacyjnych itp. Prostytuują się po to, by przeżyć, kupić ubrania, zapewnić sobie nocleg. Wiele z nich to ofiary przemocy seksualnej i psychicznej w swoich domach rodzinnych. Czasem nieletni utrzymują z prostytucji całą rodzinę, która z reguły nie pyta, skąd pochodzą pieniądze. Specjaliści nazywają te formę prostytucji prostytucją głodową. W tym przypadku głównym motywem sprzedaży usług seksualnych są względy ekonomiczne.

Duża grupa prostytuujących się nastolatków nie robi tego z biedy, ale po to, by mieć pieniądze na drogie ubrania, sprzęt i rozrywki. Kiedy procederowi towarzyszy zbieranie pieniędzy na cele edukacyjne, rozrywkowe czy chęć zaimponowania innym, mamy do czynienia z prostytucją aspiracyjną, Jej głównym celem jest realizacja potrzeb ekonomicznych w zakresie utrzymania standardu powyżej przeciętnej. Z kolei prostytucja tzw. kulturowa to inaczej sprzedaż własnego ciała jako wyraz potrzeby zdobycia popularności, poczucia piękna własnego ciała, ponadprzeciętnej atrakcyjności. Przedmiotowe traktowanie własnego ciała wyrosło z potrzeby bycia modnym i popularnym. Ponieważ we wszystkich środkach masowego przekazu taka postawa jest mocno lansowana, trafia na podatny grunt w kręgach młodzieżowych. Wśród nastoletnich prostytutek są zatem takie, które traktują swoje zajęcie na ludzie – jako niezobowiązującą zabawę, która na dodatek przynosi zyski. Istnieje też prostytucja tzw. turystyczna, która polega na tym, że młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę i tam świadczą swoje usługi. Czasami jest to wyjazd zorganizowany przez agencje kojarzące dzieci z klientami. Dzieci te są w większości kontrolowane przez gangi, sutenerów oraz zorganizowane siatki przestępcze. Handel młodocianymi dotyczy głównie dziewcząt, choć ostatnio wzrasta także liczba ofiar handlu chłopcami. Polska, Słowacja i Czechy są krajami tranzytowymi dla prostytucji zorganizowanej z Europy Wschodniej. Najwięcej dzieci jest sprzedawanych w Rosji i na Ukrainie. Młodzi ludzie są kupowani przez gangi za pośrednictwem Internetu, a następnie szmuglowane na Zachód.

Skala prostytucji dziecięcej w Polsce nie jest znana, ponieważ jest trudniejsza do oszacowania niż prostytucja dorosłych. Zarówno klient, jak i nieletni wiedzą, że utrzymywanie stosunków seksualnych z dziećmi poniżej piętnastego roku życia jest nielegalne, dlatego robią wszystko, by się nie ujawnić. Jedno jest pewne, zjawisko prostytucji nieletnich, podobnie zresztą jak prostytucja osób dorosłych, w Polsce wzrasta. W porównaniu do innych części świata  chłopcy stanowią prawdopodobnie większą część całkowitej liczby ofiar prostytucji wśród dzieci. Z ich usług korzystają głównie zagraniczni turyści.