Prostytucja

Prostytucja

Słowo prostytucja wywodzi się najprawdopodobniej z łacińskich terminów „pro stare” – „być wystawionym na sprzedaż” lub „prostituti” – „nierząd uprawiany w celu osiągnięcia zysku”. Prostytucję definiuje się jako utrzymywanie stosunków seksualnych na zasadach przypadkowych, odpłatnie, bez zaangażowania emocjonalnego. Zatem za prostytutkę uważa się osobę, która okolicznościowo lub zawodowo oddaje swe ciało większej liczbie osób, w zamian za korzyści materialne. Psychologowie twierdzą, że prostytucja jako zjawisko stanowi degradację osobowości, ponieważ seks pozbawiony jest humanistycznego wymiaru. Sprzedawanie własnego ciała może bowiem mieć negatywny wpływ na rozwój fizyczny i emocjonalny. Badania przeprowadzone na kobietach, mężczyznach i transseksualistach z wybranych pięciu krajów świata pokazały, że u 2/3 osób prostytuujących się osób wystąpiły objawy właściwe dla zespołu stresu pourazowego. Z kolei z brytyjskich badań wynika, że wśród kobiet, które sprzedają seks, ponad 60% doświadcza przemocy.

Prostytucja kobiet ma swoisty charakter zawodowy i w niektórych krajach masowy zasięg, natomiast o mężczyznach mówi się zazwyczaj jako o klientach. Jednak prostytucja męska istnieje i poszerza się krąg jej uczestników. Prostytucja męska może mieć charakter prostytucji homoseksualnej lub prostytucji wobec kobiet. Prostytucja męska wobec kobiet obejmuje okresowe świadczenie płatnych usług; formę tzw. „męskiej utrzymanki”; przypadkowe świadczenie usług; formę „pracy dla kariery”, kiedy usługi świadczone są na rzecz jakiejś wpływowej osoby oraz formę oficjalnego trójkąta, gdy seks opłacany jest z kieszeni męża, np. z powodu jego impotencji. Prostytucja heteroseksualna jest bardziej ekskluzywna, a usługi znacznie droższe. Kobiety też niechętnie przyznają się do płacenia za seks.

Trudno powiedzieć, ile osób zajmuje się w Polsce prostytucją, ponieważ nie jest ona karana i urzędy nie prowadzą żadnych statystyk. Również organy ścigania dysponują ograniczonym prawem do ewidencjonowania i kontrolowania środowisk trudniących się prostytucją. Autorzy opracowań kryminologicznych wskazują, że na terenie Polski prostytucję może uprawiać około 10 tysięcy osób. Szacuje się, że największa liczba prostytutek działa obecnie na terenie Warszawy, Gdańska, Łodzi, Katowic i Szczecina. Inne źródła wskazują natomiast, że tylko na polskich drogach można spotkać około 13,5 tysiąca prostytutek, w tym 2,5 tysiąca cudzoziemek. Na obszarze całego kraju pracuje zaś 200 tysięcy zawodowych prostytutek i dwa razy tyle okazjonalnych. Spectrum osób zajmujących się prostytucją jest bardzo szerokie – od luksusowych dziewczyn i chłopców pracujących dla elit, poprzez agencje towarzyskie, prostytucję hotelową, autostradową, uliczną, weekendową, aż po osoby sprzedające się za posiłek czy nocleg. Popularną formą prostytucji jest tak zwany sponsoring.